Ilustrační foto
 • Vítejte na mých stránkách

  Ivana Merhautová

  Ivana Merhautová

  2003 Ukončeno studium historie a archivnictví na Masarykově univerzitě v Brně.
  2004 Státní zkouška z němčiny (tzv. Oberstufenprüfung) na Goethe institutu v Bonnu.

  Přepisování a překládání textů se věnuji od roku 2003.

  Realizace

  1. krok - Stanovení ceny

  Cenová nabídka se vyhotovuje po zaslání několika vzorových stránek emailem, poštou nebo po osobním předání a to podle složitosti textu.

  více

 • Nevíte si rady s přečtením starého německy psaného textu?

  Pomohu Vám!.

  Kurent neboli německá novogotická kurzíva vznikl v 16. století. Jak už je patrno z názvu, písmo vzniklo na území dnešního Německa, odkud se záhy rozšířilo do rakouských a českých zemí. V českých zemích se kurentem psaly jazykově německé a české texty.
  Bylo tomu tak až do doby národního obrození, kdy do česky psaných textů proniklo humanistické písmo. Kurent byl poté používán pouze v německých textech a to až do počátku 40. let 20. století.

  Přeložím Vám také texty novodobé, a to jak z němčiny do češtiny, tak z češtiny do němčiny.

 • Ceník

  Kurent

  Překlad
  od 200 do 400 kč za stránku podle náročnosti textu a formátu stránky.

  Pouze přepis
  od 150 do 300 kč za stránku podle náročnosti textu a formátu stránky.

  Novodobé překlady

  Z němčiny do češtiny
  od 150 do 200 kč za stránku podle náročnosti textu a formátu stránky.

  Z češtiny do němčiny
  od 200 do 250 kč za stránku podle náročnosti textu a formátu stránky.

 • Realizace

  1. krok - Stanovení ceny
  Cenová nabídka se vyhotovuje po zaslání několika vzorových stránek emailem, poštou nebo po osobním předání a to podle složitosti textu.

  2. krok - Předání textu
  Kopii textu je možno zaslat emailem, poštou nebo předat osobně.

  3. krok - Platba
  Platba probíhá vždy předem, do 10 stran je nutno uhradit 100 % celkové částky, při zakázce nad 10 stran se hradí předem 50 % z celkové ceny, zbytek po zaslání práce.

  Platit lze::
  převodem na účet 2400467426/2010
  hotově

  4. krok - Předání práce
  Hotový text je možno zaslat emailem, poštou nebo předat osobně.

 • Adresa


  Větší mapa

  Mgr. Ivana Merhautová
  Nákladní 70/4, 746 01
  Opava - Předměstí

  IČO: 887 61 100
  DIČ: CZ 7954112782
  Telefon: +420 775 243 515
  E-mail: iva.opava@gmail.com

  Napište mi

  Kontaktní formulář byl odeslán! Brzy se Vám ozvu.
 • Kurent

  Kurent (německy Kurrentschrift, z latinského currere běžet) je německá obdoba novogotického kurzívního písma používaná od 16. století až téměř do poloviny 20. století (v Německu). Toto písmo bylo používáno i v českých zemích, kde v průběhu 18. století nakonec vytlačilo domácí českou novogotickou kurzívu. Okolo poloviny 19. století byl ovšem kurent v jazykově českých textech nahrazen písmem humanistickým.
  Kurent vznikl jako písmo, kterým lze rychle psát a zároveň je dobře čitelné (pro slavnostní příležitosti se používala kreslená podoba zvaná fraktura a pro listiny polokurzívní kanzlei).

  V průběhu svého používání si kurent zachoval díky od počátku publikovaným příručkám poměrně pevnou podobu na rozdíl od jiných národních novogotických písem, která vznikala živelně. Poměrně typickou formu získaly minuskulní hlásky c, e, k, r a dlouhé s, u majuskul B a K.
  Dále docházelo k zdvojování dříků písmen. S časnou stabilizací podoby se pojí pro psaní nevhodné zachování ostrých hran, na rozdíl od oblých vlnek, které se objevily při živelném vývoji národních variant novogotického písma.

  Text je převzatý ze stránek Wikipedia

 • Realizace

  1. krok - Stanovení ceny
  Cenová nabídka se vyhotovuje po zaslání několika vzorových stránek emailem, poštou nebo po osobním předání a to podle složitosti textu.

  2. krok - Předání textu
  Kopii textu je možno zaslat emailem, poštou nebo předat osobně.

  3. krok - Platba
  Platba probíhá vždy předem, do 10 stran je nutno uhradit 100 % celkové částky, při zakázce nad 10 stran se hradí předem 50 % z celkové ceny, zbytek po zaslání práce.

  Platit lze::
  převodem na účet 43-9242550217/0100
  hotově

  4. krok - Předání práce
  Hotový text je možno zaslat emailem, poštou nebo předat osobně.
  U přeložených textů je možno zákazníkovi poslat (předat) kromě překladu také přepis.